De Brede School te Amsterdam Osdorp Analyse flexibiliteitsconcept

(In samenwerking met L. Alfrink, M. Janmaat en S. van Kuijk)

De Brede School in Amsterdam Osdorp is een multifunctionele accomodatie (MFA). In het gebouw zijn twee basisscholen, een kinderdagverblijf en een GG&GD ondergebracht. Het gebouw is geanalyseerd op zijn mate van flexibiliteit. Dit is gedaan aan de hand van de methode 'kader en geniereke ruimte' volgens Bernard Leupen. Met deze methode wordt het kader vastgesteld, hetgeen wat niet aanpasbaar is, en de geniereke ruimte. De geniereke ruimte kan bij een toekomstige functiewisseling van het gebouw eenvoudig aangepast worden aan deze nieuwe functie. De mate van flexibiliteit is geanalyseerd van de installaties, de draagstructuur en de ontsluiting. Deze analyses zijn hieronder schematisch weergegeven. Daarnaast is er een aansluitdetail van de gevel en de verdiepingsvloer gemaakt waar alle componenten samenkomen.

(deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 10-12-2018)

De Brede School te Amsterdam Osdorp
De Brede School te Amsterdam Osdorp

Gebouwanalyse

Installaties horizontaal
Installaties horizontaal
Installaties verticaal
Installaties verticaal
Krachtsafdracht horizontaal
Krachtsafdracht horizontaal
Krachtsafdracht verticaal
Krachtsafdracht verticaal

Ontsluiting horizontaal
Ontsluiting horizontaal
Ontsluiting verticaal
Ontsluiting verticaal
Stabiliteit horizontaal
Stabiliteit horizontaal
Stabiliteit verticaal
Stabiliteit verticaal

Aansluitdetail

Detail
Aansluitdetail
Onderaanzicht vloer
Onderaanzicht vloerconstructie